0B5 Cambio Doble Embrague

0B5, A5B.00, A5B.01, A5B.02, A5B.03, A5B.04, DL 501, DL501, HRT, JVA, JVB, JVC, JYB, JYC, KJG, KJH, KJJ, KPL, KPM, KPN, KPP, KQR, KQS, KQT, KQU, KQV, KSD, KSE, KSF, KSG, KSH, KSJ, KSK, KSL, KSM, KXF, KXG, KXH, KXJ, KXK, LAX, LAY, LAZ, LBA, LBC, LBD, LBE, LBF, LBG, LHE, LHF, LHG, LHH, LHJ, LHK, LHL, LHZ, LJA, LJB, LJC, LJD, LJE, LJF, LJP, LJQ, LJR, LNF, LNT, LNU, LNV, LNW, LNX, LPG, LRL, LRM, LRN, LRP, LSV, LSW, LSX, LSY, LTC, LTH, LTS, LWF, LWG, LWK, LWL, LWM, LXP, LZK, LZL, LZM, LZN, MCQ, MDA, MDQ, MDR, MDS, MDT, MDU, MDV, MDW, MDX, MDY, MEA, MEB, MEC, MED, MKP, MKQ, MKR, MNE, MNF, MNG, MNH, MNJ, MNK, MNL, MNM, MNN, MNP, MNQ, MNR, MNS, MNT, MNU, MRZ, MSA, MSB, MSC, MSD, MSE, MSF, MSG, MSH, MSJ, NGT, NGU, NGV, NGW, NGX, NGY, NGZ, NHA, NHB, NHC, NHD, NHE, NHF, NHG, NHH, NHL, NHM, NHN, NHP, NHQ, NHR, NHS, NKF, NKG, NKH, NKJ, NMZ, NNA, NNB, NPB, NPC, NPD, NRW, NRX, NRY, NRZ, NSA, NSB, NSC, NSD, NSE, NSF, NSG, NSH, NSJ, NSK, NSV, NUJ, NUK, NUR, NUS, NVY, NVZ, NWA, NWB, NWC, NWD, NWE, NWF, NWG, NWH, NWQ, NWR, NYA,

Descripción:

0B5, DL501, S-Tronic
Dry dual clutch 7-speed AWD (electronic control)

Documentos para descargar:

Necesita iniciar sesión

Icono impresora Imprimir despiece