0AM / 0CW Cambio Doble Embrague

0AM, DQ 200, DQ-200, DQ200, DSG, KHM, KHN, KHP, KJB, KUT, LED, LKF, LKG, LKH, LKJ, LKK, LKL, LKM, LKN, LKP, LKQ, LPH, LPJ, LPK, LPL, LPN, LPQ, LQK, LQM, LQN, LQP, LSR, LSS, LST, LSU, LWW, LWX, LWY, LWZ, LXA, LYG, MDH, MGJ, MGK, MGL, MGM, MGN, MGP, MGQ, MGR, MGT, MGU, MGV, MLB, MLC, MLD, MLE, MLF, MLG, MLH, MLJ, MLL, MLM, MLN, MLP, MPH, MPJ, MPK, MPL, MPM, MPN, MPP, MPQ, MPS, MPT, MPU, MPV, MQE, MQF, MQH, MQJ, MSL, MUV, MYQ, MYR, NAS, NAT, NAU, NAV, NAW, NAX, NAY, NAZ, NBA, NBB, NBC, NBD, NBE, NKA, NKW, NQA, NQB, NQC, NQD, NQE, NQF, NQG, NQH, NQJ, NQK, NQL, NQM, NQN, NQP, NTP, NTQ, NTS, NTT, NTU, NTV, NTW, NTX, NTY, NTZ, NUA, NUB, NUC, NUD, PCC, PHA, PKM, PKN, PKP, PKQ, PKR, PKS, PKT, PKU, PKV, PKW, PKX, PKY, PKZ, PLA, PLB, PMH, PMJ, PMK, PML, PMM, PMN, PMP, PMQ, PMR, PMS, PMT, PMU, PMV, PMW, PMX, PVU, PVV, PVW, PVX, PVY, PWA, PWB, PWC, PWD, PWE, PWF, PWG, PWH, PWJ, QGV, QGW, QGX, QGY, QHA, QHB, QHC, QHE, QHF, QHG, QHH, QHJ, QHK, QHL, QHM, QHN, QHP, QHQ, QHR, QHS, QQT, QQU, QQV, QQW, QQX, QQY, QQZ, QRA, QRB, 0CW, DQ 200, DQ200, DSG, MSP, NAR, NKE, NNN, NYN, OCW, PAX, PCN, PCP, PCQ, PGP, PKC, PKD, PKE, PKF, PLD, PLE, PLF, PLG, PMZ, PNA, PNB, PNC, PVF, PVG, PVH, PVJ, PWL, PWM, PWN, PYS, PYT, PYU, PYV, QAF, QES, QET, QEU, QEV, QGM, QGU, QHU, QHV, QHW, QHX, QHY, QHZ, QJA, QJB, QJC, QJD, QRK, QRL, QRM, QRN, QRZ, QSA, QSB, QSC, QXL, QXM, QXN, QXP, RER, RES, RET, REU, REV, REW, REX, REY, REZ, RFA, RFB, RFC, RFD, RFE, RQL, RQM, RRD, RRE, RRF, RRG, RRH, RRJ, RRK, RRL, RRM, RRP, RRQ, RRR, RRS, RWS, RWT, SMA, SMB, SMC, SMD, SME, SMF, SML, SMM, SMN, SMP, SMQ, SMR, SMS, SMT, SMV

Descripción:

Dry dual clutch 7-speed FWD (electronic control) [DQ200, DSG7] 0AM - '07 – up 0CW - '13 - up
2Litros de aceite DCT en la parte de piñonería

Documentos para descargar:

Necesita iniciar sesión

Icono impresora Imprimir despiece